saliga irén
Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913

 

       bibliográfiák   » Erdélyi Lapok repertórium 1908-1913
    év 1908 1909 1910 1911 1912 1913
 
  szerző a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w z  
  tárgyszó a b c d e f g h i j k l m n o p r s t u v w y z  
  keresés á é í ó ö ő ú ü ű ă î â ţ ş szűkítés -  
       

| észrevételeim
   vannak


| kinyomtatom

| könyvjelzőzöm

 

A folyóiratról

Az Erdélyi Irodalmi Társaság (EIT) folyóirata, az Erdélyi Lapok 1908 januárjától 1913 márciusáig élt, 6 évfolyamot ért meg. (Az első évben 6, a másodikban 23, a harmadikban 24, a negyedikben 23, az ötödikben 40 és a hatodik évfolyamban 13 szám jelent meg. Kezdetben (1-4. évf.) kéthetente jelent meg, míg az 5. évfolyamtól kezdődően hetilappá vált.

Szerkesztője az indulástól a 2. évfolyam végéig egyedül Kovács Dezső, a 3. évfolyam 1. számától társszerkesztőként Kiss Ernő szerepel a lapon. Az 5. évfolyam 1. számától főszerkesztőként Bánffy Miklós van feltüntetve.

Az Erdélyi Lapok irodalomtörténeti jelentőségét az adja, hogy részben szerzői révén, részben pedig szellemében, előfutára, megalapozója volt annak a transzilvánizmusnak, amely a kisebb­ségbe került romániai magyarság két háború közötti irodalmát meghatározta. Az Erdélyi Lapok szerkesztői és szerzői közül többen aktív résztvevői lettek az új, nemzetiségi magyar irodalomnak (Bánffy Miklós, Gyallay Domokos, Kós Károly, Berde Mária stb.). Az Erdélyi Lapok és transzilvanizmus szoros összekapcsolódását jelzi, hogy Kós Károly a rövidéletű (mindössze 12 számot megért) Kalotaszeg című folyóiratát egyesíti az Erdélyi Lapokkal. Itt jelennek meg azok a századeleji tudományos szerzők is, akik történeti, művelődéstörténeti munkáikkal alapozzák meg a transzilván ideológiát és irodalmat. (Pl. Kelemen Lajos, Bíró Vencel, Seprődi János, Csűri Bálint stb.) Az irodalomtörténetírás eddig is számon tartotta a folyóiratot: Pomogáts Béla: A transzilvanizmus (Bp. 1984) című könyvében még árnyalás nélkül mindenestül konzervatív folyóiratnak nevezi, de Mózes Huba: Sajtó, kritika, irodalom (Bukarest, 1983) kimutatja, hogy mind az un. modern irodalomról, mind pedig a korabeli magyar társadalomról figyelemreméltó írások jelentek meg a lapban. Az Erdélyi Lapok világirodalmi kitekintése erős volt, föltűnik benne a román irodalom is (Eminescu, Emil Isac stb.), a nemzetiségi kérdés gondja szintúgy. Vannak kuriozitások is a lapban, pl. Komlós Aladár indulása (verssel), Jékely Lajos (azaz Áprily Lajos) indulása, Kaffka Margit fogad­ta­tása stb. Nagy művelődéstörténeti anyag található a folyóiratban, kisebb írásaiban, az esemé­nyek kommentárjaiban, nekrológokban rengeteg adat halmozódott föl és ezt a repertórium részletesen feltárja.

A folyóiratot az 1. évfolyam 6. számától kezdve illusztrációk gazdagítják, szépítik. Ezek főleg arcképek.

De bármily erőfeszítéseket is tett a szerkesztőség, ill. az EIT, a folyóirat készült megszűnni. A közlemény így szól: "Az Erdélyi Lapok 1908 őszén indult ... s most ime, eljutott pályájának végére. Az Erdélyi Irodalmi Társaság alapszabályszerű kötelességét teljesítette, midőn folyóiratát megindította, s határozott céllal arra törekedett, hogy az erdélyi művelt közönség kezébe egy előkelő színvonalon álló, tartalmas, és minden ízében magyar lapot adjon. Nemesen szórakoztatni, műveltségben előbbre vinni és ízlésben finomítani akart az Erdélyi Lapok, meg tért nyitni azoknak az íróknak, akik Erdély-szerte sokszor csak maguknak írtak, vagy kicsiny hetilapokba szorultak. - Sajnálattal kell bevallanunk, hogy ebbeli törekvésünkben, nem támogatott bennünket a nagyközönség oly mértékben, mint elvárhattuk s becsülettel végzett munkásságunk fejében megérdemeltük volna. Ez a tapasztalat bírta az Erdélyi Irodalmi Társaságot arra, hogy az Erdélyi Lapokat beszüntesse...". (in: EL 6 (1913) 13. 198.)

 

Könyvészeti leírás

 

ERDÉLYI LAPOK
Az Erdélyi Irodalmi Társaság folyóirata

Szerk. Kovács Dezső
3. évf. 1. sz.-tól társszerk. Kiss Ernő.
5. évf. 1. sz.-tól főszerk. Bánffy Miklós.

Megjelent: 1 (1908) - 6 (1913) márc.
Nyomda: Gámán J. örököse könyvnyomdájában, Kolozsvár.
Megjelenés: kéthetente, 5. évf.-tól (1912) hetilap.
Kiadja a Gámán-Nyomda 4. évf. 1911-ig.

1. évf. 1908.
1. sz. okt. 1.
2. sz. okt. 15.
3. sz. nov. 1.
4. sz. nov. 15.
5. sz. dec. 1.
6. sz. dec. 15.       Dózsa Endre képével. 121. p.,
                            Csermely János "címképe" 141. p.

2. évf. 1909.
1. sz. jan. 1.          Jékey Aladár arcképével. 1. p.
2. sz. febr. 1.        Fráter Lóránd arcképével. 25. p.
3. sz. febr. 15.      Brandt József arcképével. 49. p.
4. sz. márc. 1.       Bánffy Miklós arcképével. 73. p.
5. sz. márc.15.      Eszterházy Kálmán arcképével. 97. p.
6. sz. ápr. 1.         Szvacsina Géza arcképével. 121. p.
7. sz. ápr. 15.       Kenessey Béla arcképével. 147. p.
8. sz. máj. 1.         Bálintitt József arcképével. 179. p.
9. sz. máj. 15.       Szamosi János arcképével. 205. p.
10. sz. jún. 1.        Miksa Zsuzsánna arcképével. 233. p.
                            Miksa György arcképével. 239. p.
11. sz. jún. 15.      Lechner Károly arcképével. [257]. p.
12. sz. júl. 1.         Majláth Gusztáv Károly képével. 283. p.
13. sz. júl. 15.       Cs. Papp József képével. 309. p.
14. sz. aug. 1.       E. Kovács Gyula képével. 337. p.
15. sz. aug.15.      Bethlen Bálint képével. 366 p.
16. sz. szept.1.      Ferencz József püspök. 393. p.
17. sz. szept.15.    Udránszky László. 421. p.
18. sz. okt. 1.       Kiss Ernő, Boros György, Szabó Jenő. 449. p.
19. sz. okt. 15.     Thaly Kálmán. 477. p.
                            Levélrészlet facsimile. 550. p.
20. sz. nov. 1.       Id. Wesselényi Miklós. 505. p.
                            Id. Wesselényi Miklósné Cserey Heléna. 514. p.
21. sz. nov. 15.     Gyulai Pál. 533. p.
22. sz. dec. 1.       Az EME emlékplakettje. 567. p.
                            Az EME régi épülete. 568. p.
23. sz. dec. 15.     Márki Sándor. 595. p.

3. évf. 1910.
1. sz. jan. 1.          Hory Béla. 1. p.
2. sz. jan.15.         Petelei István. 29. p.
3. sz. febr. 1.        Meltzl Hugó. 57. p.
4. sz. febr. 15.      Csengeri János. 85. p.
5. sz. márc. 1.       Jakab Ödön. 123. p.
6. sz. márc. 15.     Yörgné Draskóczy Ilma. 155. p.
                            Pekár Gyula. 156. p.
                            Sárga Jánosné. 157. p.
                            Szabolcska Mihály. 158. p.
                            Farkas Ödön. 159. p.
7. sz. ápr. 1.         Kelemenné Zathureczky Berta. 187. p.
                            Ada Negri. 194. p.
8. sz. ápr. 15.       Széchenyi István. 219. p.
9. sz. máj. 1.         Garibaldi. 251. p.
10. sz. máj. 15.     Felszeghy Dezső. 283. p.
11. sz. jún. 1.        Gyarmathy Zsigáné. 315. p.
12. sz. jún. 15.      Tóvölgyi Margit. 347. p.
13. sz. júl. 1.         Csernátoni Gyula. 379. p.
                            Teleki Géza, Iványi-Grünwald Béla. 381. p.
                            Rózsa Miklós, Kónyay Elemér. 382. p.
14. sz. júl. 15.       Szász Domokosné képével. 411. p.
15. sz. aug. 1.       Pálmay Ilka. 443. p.
16. sz. aug. 15.     Ferencz József osztrák császár. 475. p.
                            Fáy Szeréna, S. 496. p.
17. sz. szept. 1.     Székely Bertalan képével. 503. p.
18. sz. szept. 15.   Szádeczky Lajos. 535. p.
19. sz. okt. 1.       Szentgyörgyi István. 567. p.
20.sz. okt. 15.      Pákey Lajos. 599. p.
                            Brassai Sámuel síremléke. 613. p.
21. sz. nov. 1.       Csulak Lajos. 631. p.
                            Farnos Dezső. 632. p.
                            Tanács József. 633. p.
22. sz. nov. 15.     Purjesz Zsigmond. 663. p.
23. sz. dec. 1.       Komáromy Andor. 695. p.
24. sz. dec. 15.     Vass József. 727. p., Galambos Ferenc. 757. p.

4. évf. 1911.
1. sz. jan. 1.          Fanghné Gyújtó Izabella. 1. p.
2. sz. jan. 15.        Heppes Miklós. 33. p.
3. sz. febr. 1.        Ugron Gábor. 65. p.
4. sz. febr. 15.      Geiger Albert. 95. p.
5. sz. márc. 1.       Thaly Kálmán. 123. p.
6. sz. márc. 15.     Kolozsvári Állandó márc. 15-ki Bizottság. 155. p.
7. sz. ápr. 1.         Bánffy Dezső. 185. p.
8. sz. ápr. 15.       Szentgyörgyi István. 217. p.
9. sz. máj. 1.         De Gerando Antonia. 251. p.
10. sz. máj. 15.     Lovassy Andor. 283. p.

11. sz. jún. 1.        Böhm Károly. 317. p.
                            Orbán Balázs és a családi címer. 333. p.
12. sz. jún. 15.      Hegedüs István. 349. p.
13. sz. júl. 1.         Kriza János. 381. p.
14. sz. júl. 15.       Pósta Béla. 413. p.
15. sz. aug. 1.       Versényi György. 445. p.
16. sz. aug. 15.     Gyalui Farkas. 469. p.
17. sz. szept. 1.     Béldy Ákos. 501. p.
                            Sándor József, P. 502. p.
                            Kuun Kocsárd és
                            Ereklyemúzeum Algyógyon. 503. p.
                            Bethlen Gábor és Kuun Géza. 504. p.
                            EMKE Népkönyvtára (könyves szekrény képe) 505. p.
18. sz. szept. 15.   Hirschler József. 535. p.
                            Nemes Ferenc. 541. p.
19. sz. okt. 1.       William Hobbs Shrubsole. 567. p.
20. sz. okt. 15.     Melka Vince. 599. p.
                            Frederi Mistral. 609. p.
21. sz. nov. 1.       Lázárné Kasztner Janka. 631. p.
22. sz. nov. 15.     Silvester Domokos. 659. p.
23. sz. dec. 1.       Cigányleány. Ács Ferenc festm. 671. p.
                            Deák Albert. 687. p.
                            Csermely János: Varró asszony. festm. 690. p.
24. sz. dec. 15.     Lendvay Emil. 715. p.
                            Gyarmathyné és családja. 729. p.

5. évf. 1912.
1. sz. jan. 1.          Bernády György. 1. p.
2. sz. ápr. 6.         Janovics Jenő. 17. p.
3. sz. ápr. 15.       Seprődi János. 37. p.
4. sz. ápr. 20.       Kenyeres Balázs. 53. p.
5. sz. ápr. 27.       Lázár Gyula. 69. p.
6. sz. máj. 4.         Majláth Györgyné. 89. p.
7. sz. máj. 11.       Schwarzel Adél. 109. p.
8. sz. máj. 18.       Révay Károly. 129. p.
9. sz. máj. 25.       Jósika Gábor. 149. p.
10. sz. jún. 1.        Kuncz Elek. 173. p.
11. sz. jún. 8.        Székely-Doby Géza. 191. p.
12. sz. jún. 15.      Özv. Eszterházy Jánosné. 211. p.
13. sz. jún. 22.      Deák Zsigmond. 231. p.
14. sz. jún. 29.      Szakács Andor. 247. p.
15. sz. júl. 6.         Fekete Gábor arcképével. 267. p.
16. sz. júl. 13.       Hangay Oktáv. 285. p.
17. sz. júl. 20.       Jármay Béla. 303. p.
18. sz. júl. 27.       Szabó Dénes. 321. p.
19. sz. aug. 3.       Petőfi-relief képe. 337. p.
20. sz. aug. 10.     Tarcsafalvi Albert. 352. p.
21. sz. aug. 17.     Széklaki János. 369. p.
22. sz. aug. 24.     Szemere Bertalan. 385. p.
23. sz. aug. 31.     Uszkay Bálint. 401. p.
24. sz. szept. 7.     Beöthy Zsolt. 417. p.
25. sz. szept. 14.   Kosutány Ignác. 434. p.
26. sz. szept. 21.   Farkas Ödön. 453. p.
                            Nogi Maresuke japán hadvezér. 460. p.
27. sz. szept. 28.   Lukáts Adolf. 473. p.
28. sz. okt. 5.       Zolnai Gyula. 493. p.
29. sz. okt. 12.     Pröhle Vilmos. 513. p.
30. sz. okt. 19.     Rigler Gusztáv. 531. p.
31. sz. okt. 26.     Felszeghy Ferenc. 547. p.
32. sz. nov. 2.       Teleki Ádám. 563. p.
33. sz. nov. 9.       Fejér Gerő. 507. p.
34. sz. nov. 16.     Rákosi Jenő. 595. p.
35. sz. nov. 23.     Förstner Tivadar. 611. p.
36. sz. nov. 30.     Gödri Ferenc. 627 p.
37. sz. dec. 7.       Lázár István. 643. p.
38. sz. dec. 14.     Széll József. 659. p.
39. sz. dec. 21.     Gidófalvi István. 676. p.
41. sz. dec. 28.     Kaposi József. 699. p.

6. évf. 1913.
1. sz. jan. 4.          Koós Mihály. 1. p.
2. sz. jan. 11.        Bánffy Zoltánné. 13. p.
3. sz. jan. 18.        Petrichevich-Horváth Kálmán. 29. p.
4. sz. jan. 25.        Barcsay Domokos. 45. p.
5. sz. febr. 1.        Réthi Lajos. 61. p.
6. sz. febr. 8.        Bánffy Ernő. 77. p.
7. sz. febr. 15.      Thiering Oszkár. 93. p.
8. sz. febr. 11.      Teleki Domokos. 109. p.
9. sz. márc. 1.       Hangay Sándor mellszobra.
10. sz. márc. 8.     Sperker Ferenc. 141. p.
11. sz. márc.15.    Incze Gerő. 157. p.
12. sz. márc. 22.   Fekete-Nagy Béla. 173. p.
13. sz. márc. 29.   Marenzi Ferenc.
                            + Melléklet.

A képek (arcképek) többsége fényképmásolat.
Az 1. évfolyam 6. számától kezdve:
1. évf. 2 kép.
2. évf. 26 kép.
3. évf. 37 kép.
4. évf. 34 kép.
5. évf. 41 kép.
6. évf. 13 kép.

Saliga Irén

kapcsolódó
» a repertóriumról
» a folyóiratról
» rövidítésjegyzék
további repertóriumok

» Ellenzék repertórium 1918-1924
» Erdélyi Fiatalok repertórium 1930-1940
» Erdélyi Helikon repertórium 1928-1944
» Erdélyi Irodalmi Szemle repertórium 1924-1929
» Erdélyi Iskola repertórium
» Erdélyi Magyar Hírügynökség repertórium 1983–1989
» Erdélyi Múzeum repertórium (1874-1917, 1930-1937)
» Erdélyi Múzeum repertórium 1938-1947
» Erdélyi Tudósító repertórium 1932-1943
» Független Újság repertórium 1934-1940
» Hitel repertórium 1935-1944
» Ifjú Erdély repertórium (1927-1932; 1939-1940)
» Igaz Szó repertórium 1953–1962
» Kalotaszeg repertórium 1890-2000
» Korunk repertórium 1926-1940
» Korunk repertórium 1957-1989
» Korunk repertórium 1990-2000
» Látó repertórium 1990-2007
» Magyar Kisebbség repertórium 1922-1942
» Magyar Kisebbség repertórium 1995-2004
» Művelődés repertórium 1976-1985
» Művelődés repertórium 2000-2004
» Napkelet repertórium 1920-1922
» Nyelv és Irodalomtudományi Közlemények repertórium 1957-1990
» Pásztortűz repertórium 1921-1944
» Provincia repertórium 2000-2002
» Statisztikai Tudósító repertórium 1933-1944
» Székelyföld repertórium 1997 - 2011
» Székelység repertórium 1931-1943
» Szellem és Élet repertórium 1936-1944
» Temesvári Hírlap repertórium 1927-1930
» Termés repertórium 1942-1944
» TETT - Természet, Ember, Tudomány, Technika. A Hét tudományos ismeretterjesztő melléklete. Repertórium 1977-1993
» Utunk repertórium 1946–1965
» Vereins für siebenbürgische Landeskunde (1840-1944) repertóriuma
» Zord Idő repertórium 1919-1921

 
   

(c) Erdélyi Magyar Adatbank 1999-2018
Impresszum | Médiaajánlat | Adatvédelmi záradék